Wynagrodzenie

Informacje dotyczące współpracy z naszą kancelarią

 

Wysokość i sposób obliczenia honorarium ustalamy wspólnie z Państwem, każdorazowo przed przyjęciem zlecenia w oparciu o kryteria: nakładu pracy niezbędnego do załatwienia sprawy, stopnia złożoności sprawy, przewidywanego czasu potrzebnego do załatwienia sprawy wartości dochodzonego roszczenia, czy terminu wykonania usługi. 

Wynagrodzenie godzinowe

Stawka wynagrodzenia ustalana jest za każdą wykonaną godzinę pracy radcy prawnego.

Wynagrodzenie zadaniowe

Ustalane jest dla konkretnej zleconej usługi, bądź prowadzonej sprawy.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Stosujemy przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia określona jest stałą stawką miesięczną.

Wynagrodzenie z premią za sukces

Wynagrodzenie to poza uzgodnioną wysokością, obejmuje dodatkową premię za osiągnięcie wyznaczonego celu.

Kontakt z nami

Telefon

+48 888 616 967

E-mail

kancelaria@mwalewska.pl

Adres

Wspólna 1 lok. 4, Bydgoszcz