Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Walewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Walewska w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-138) przy ul. Tadeusza Czackiego 6a/14, REGON: 363529877, NIP: 9532463082., tel.: (+48) 888616967, email: kancelaria@mwalewska.pl

Dane osobowe z formularza (tj. imię, nazwisko, email, telefon) przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych, w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Uzupełnienie formularza stanowi zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

Prawa osoby której dane dotyczą

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Realizacja powyższego prawa następuje na podstawie złożonego pisemnie żądania na adres Administratora danych, bądź drogą elektroniczną na adres: kancelaria@mwalewska.pl

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wykorzystanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

Wykorzystanie cookies

Strona może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – serwer.

Zmiana polityki prywatności

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem https://mwalewska.pl/polityka-prywatnosci

Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z nami – kancelaria@mwalewska.pl