Upadłość konsumencka budzi skrajne emocje- z jednej strony to ostateczność, z drugiej szansa na nowe życie dłużnika- bez długów i strachu o kolejny dzień. Jednakże, dla wielu osób stwierdzenie ,,upadłość konsumencka”, poza wzbudzeniem ambiwalentnych uczuć, to jedynie nie do końca zrozumiałe hasło, pełne niewiadomych. Niniejszy artykuł stanowi niejako wstęp do innych publikacji z serii dotyczącej upadłości konsumenckiej. Postaram się Państwu przybliżyć ten temat i oswoić się z powyższą tematyką.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA- CO TO W ZASADZIE JEST ?

 

Odpowiadając na powyższe pytanie- upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, którego celem jest częściowe lub pełne oddłużenie konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z posiadanego przez niego majątku. Upadłość konsumencka może być skutecznym sposobem (czasem nawet jedynym) na pozbycie się zadłużenia, odzyskanie równowagi finansowej i spokoju ducha.

KTO MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ? CZY KAŻDY MA TAKĄ MOŻLIWOŚĆ?

 

Upadłość konsumencką, jak sama nazwa wskazuje, mogą ogłosić osoby fizyczne będące konsumentami. Oznacza to, że jeśli prowadzisz działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, nie możesz ogłosić upadłości konsumenckiej. Natomiast, jeśli zamkniesz działalność gospodarczą, możesz zacząć myśleć o podjęciu takich kroków. Kolejnym ważnym aspektem jest spełnienie przesłanki niewypłacalności konsumenta chcącego ogłosić upadłość konsumencką. Wspomnianą powyżej ,,niewypłacalność” definiuje się jako utratę zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych, chodzi zatem o sytuację, w której dłużnik faktycznie nie ma już możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Nie ma tu znaczenia fakt, czy dłużnik jest zatrudniony, czy też nie. Ostatnią przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest konieczność zamieszkiwania przez dłużnika na terenie Polski. Jeśli dłużnik mieszka na stałe za granicą i tam też jest jego centrum życia, polski sąd może uznać się za niewłaściwy do rozpoznania sprawy.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA OGŁASZANIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ? OD CZEGO ZACZĄĆ?

 

Upadłość konsumencka jest procesem, który składa się z kilku etapów. Pierwszym i zdecydowanie najważniejszym jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego sądu rejonowego. Złożenie wspomnianego powyżej wniosku powoduje wszczęcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Formularz wniosku jest powszechnie dostępny w Internecie i z łatwością można go pobrać. Natomiast zdecydowanie trudniejsze jest jego wypełnienie, w związku czym wiele osób korzysta przy tej czynności z pomocy profesjonalisty, który sprawnie potrafi poruszać się enigmatycznych polach wspomnianego formularza wniosku.

Pierwszy etap kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Upadły wchodzi wtedy w kolejny, dosyć trudny dla niego etap. W tym miejscu mówimy o postępowaniu upadłościowym właściwym. Sąd wyznacza osobę syndyka, który przejdzie z nami przez cały drugi etap ogłaszania upadłości konsumenckiej. Drugą informacją, którą odnajdziemy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości jest tryb w jakim prowadzone będzie postępowanie upadłościowe właściwe. Mało skomplikowane sprawy przeprowadza się z zasady w trybie uproszczonym, zaś te trudniejsze według zasad ogólnych. Przed końcem tego etapu i przed ostatecznym oddłużeniem upadłego, dochodzi najczęściej do ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wraz z ustaleniem planu spłaty wierzycieli, kończy się rola syndyka w postępowaniu upadłościowym i rozpoczyna kolejny, trzeci etap. Upadły zobowiązany jest do regulowania płatności, które wynikają z planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli jest rozłożony w czasie do 3 lat lub do 7 lat, a zależy to między innymi od stopnia przyczynienia się upadłego do powstania jego stanu niewypłacalności.

POMOC W UZYSKANIU ODDŁUŻENIA W RAMACH UPADŁOŚCI

 

Wielu osobom czynności takie jak wypełnianie formularzy, wniosków, dopełnienie formalności, sprawiają niemałe trudności. Jest to zupełnie normalne i nie powinno stanowić powodu do wstydu, podobnie jak sam problem niewypłacalności. W takiej sytuacji warto udać się ze swoimi problemami do profesjonalisty, który pomoże dłużnikowi przejść przez proces ogłaszania upadłości, co zdejmie chociaż trochę stresu i lęku z przyszłego upadłego.

 

 

Natalia Gurdzińska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski I roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz w sprawach związanych z ochroną klienta rynku finansowego. Prywatnie mól książkowy, a także pasjonatka tworzenia wyjątkowych fotografii.